ฤกษ์ วันพฤหัสบดี ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2565

ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 1
วันโลกาวินาศ
 • 1

  ภูมิปาโล : โรหิณี

  06:31 - 09:52
  จักขุมายา -2กนกนารี -2

 • 2

  เทศาตรี : มฤคศิร

  09:52 - 06:31 (9/12/2565)
  จักขุมายา -1กนกนารี -1