ฤกษ์ วันอังคาร ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2565

แรม 5 ค่ำ เดือน 1
วันอธิบดีวันอุบาทว์
 • 1

  สมโณ : อาศเลษา

  06:34 - 21:06
  จักขุมายา 4กนกนารี -1

 • 2

  ทลิทโท : มฆา

  21:06 - 06:34 (14/12/2565)
  จักขุมายา -2กนกนารี -1