ฤกษ์ วันพุธ ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2565

แรม 6 ค่ำ เดือน 1
วันธงชัย
 • 1

  ทลิทโท : มฆา

  06:35 - 23:28
  จักขุมายา 1กนกนารี 0

 • 2

  มหัทธโน : บุรพผลคุณี

  23:28 - 06:34 (15/12/2565)
  จักขุมายา 2กนกนารี 0