ฤกษ์ วันพฤหัสบดี ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2565

แรม 7 ค่ำ เดือน 1
วันโลกาวินาศดิถี มหาสิทธิโชค
  • 1

    มหัทธโน : บุรพผลคุณี

    06:35 - 01:27 (16/12/2565)
    จักขุมายา -2กนกนารี 1