ฤกษ์ วันศุกร์ ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2565

แรม 8 ค่ำ เดือน 1
วันพระอาทิตย์ย้ายราศีวันฟูดิถี ยมขันธ์ดิถีเรียงหมอน
 • 1

  โจโร : อุตรผลคุณี

  01:27 - 06:35
  จักขุมายา -1กนกนารี 0

 • 2

  โจโร : อุตรผลคุณี

  06:36 - 03:05 (17/12/2565)
  จักขุมายา 2กนกนารี -2