ฤกษ์ วันอาทิตย์ ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2565

แรม 10 ค่ำ เดือน 1
วันจมดิถีเรียงหมอน
 • 1

  เทศาตรี : จิตรา

  04:19 - 06:36
  จักขุมายา 0กนกนารี -2

 • 2

  เทศาตรี : จิตรา

  06:37 - 04:56 (19/12/2565)
  จักขุมายา 3กนกนารี -2