ฤกษ์ วันพุธ ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2565

แรม 13 ค่ำ เดือน 1
วันธงชัย
 • 1

  ราชา : อนุราธา

  04:53 - 06:37
  จักขุมายา -2กนกนารี -2

 • 2

  ราชา : อนุราธา

  06:38 - 04:17 (22/12/2565)
  จักขุมายา 1กนกนารี 0