ฤกษ์ วันพฤหัสบดี ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2565

แรม 14 ค่ำ เดือน 1
วันพระวันโลกาวินาศจันทร์ดับ (อามาวสี)ดิถีเรียงหมอน
 • 1

  สมโณ : เชษฐา

  04:17 - 06:38
  จักขุมายา 2กนกนารี -2

 • 2

  สมโณ : เชษฐา

  06:39 - 03:21 (23/12/2565)
  จักขุมายา -2กนกนารี -1