ฤกษ์ วันอาทิตย์ ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2565

ขึ้น 3 ค่ำ เดือน 2
 • 1

  โจโร : อุตราษาฒ

  00:39 - 06:39
  จักขุมายา 0กนกนารี 1

 • 2

  โจโร : อุตราษาฒ

  06:40 - 23:05
  จักขุมายา 3กนกนารี 1

 • 3

  ภูมิปาโล : ศรวณะ

  23:05 - 06:40 (26/12/2565)
  จักขุมายา 4กนกนารี 0