ฤกษ์ วันจันทร์ ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2565

ขึ้น 4 ค่ำ เดือน 2
วันจมดิถี ทักทิน
 • 1

  ภูมิปาโล : ศรวณะ

  06:41 - 21:31
  จักขุมายา 0กนกนารี -1

 • 2

  เทศาตรี : ธนิษฐา

  21:31 - 06:40 (27/12/2565)
  จักขุมายา 1กนกนารี 0