ฤกษ์ วันอังคาร ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2565

ขึ้น 5 ค่ำ เดือน 2
วันอธิบดีวันอุบาทว์
 • 1

  เทศาตรี : ธนิษฐา

  06:41 - 19:55
  จักขุมายา 4กนกนารี -1

 • 2

  เทวี : ศตภิษัช

  19:55 - 06:41 (28/12/2565)
  จักขุมายา -2กนกนารี -1