ฤกษ์ วันพฤหัสบดี ที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2565

ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 2
วันโลกาวินาศวันลอยดิถี มหาสิทธิโชคดิถีเรียงหมอน
 • 1

  เพชฌฆาต : บุรพภัทรบท

  06:42 - 17:11
  จักขุมายา -2กนกนารี 1

 • 2

  ราชา : อุตรภัทรบท

  17:11 - 06:41 (30/12/2565)
  จักขุมายา -1กนกนารี 0