ฤกษ์ วันศุกร์ ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2565

ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 2
วันพระดิถี ยมขันธ์
 • 1

  ราชา : อุตรภัทรบท

  06:42 - 16:11
  จักขุมายา 2กนกนารี 1

 • 2

  สมโณ : เรวดี

  16:11 - 06:42 (31/12/2565)
  จักขุมายา 3กนกนารี 0