ฤกษ์ วันเสาร์ ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565

ขึ้น 9 ค่ำ เดือน 2
วันสิ้นปีวันฟูดิถี ยมขันธ์
 • 1

  สมโณ : เรวดี

  06:43 - 15:33
  จักขุมายา -1กนกนารี -1

 • 2

  ทลิทโท : อัสวินี

  15:33 - 06:42 (1/1/2566)
  จักขุมายา 1กนกนารี -2