ฤกษ์ วันอาทิตย์ ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2566

ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 2
วันขึ้นปีใหม่ดิถีเรียงหมอน
 • 1

  ทลิทโท : อัสวินี

  06:43 - 15:18
  จักขุมายา 4กนกนารี 1

 • 2

  มหัทธโน : ภรณี

  15:18 - 06:43 (2/1/2566)
  จักขุมายา -2กนกนารี -2ฤกษ์มหาศูนย์