ฤกษ์ วันอังคาร ที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2566

ขึ้น 12 ค่ำ เดือน 2
วันอธิบดีวันอุบาทว์ดิถีมหาสูญ2
 • 1

  โจโร : กฤติกา

  06:44 - 16:07
  จักขุมายา -2กนกนารี -2

 • 2

  ภูมิปาโล : โรหิณี

  16:07 - 06:43 (4/1/2566)
  จักขุมายา -1กนกนารี -2