ฤกษ์ วันพุธ ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2566

ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 2
วันธงชัยดิถีเรียงหมอน
 • 1

  ภูมิปาโล : โรหิณี

  06:44 - 17:17
  จักขุมายา 2กนกนารี 1

 • 2

  เทศาตรี : มฤคศิร

  17:17 - 06:44 (5/1/2566)
  จักขุมายา 3กนกนารี 0