ฤกษ์ วันจันทร์ ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2566

แรม 3 ค่ำ เดือน 2
วันจมดิถี อำมฤคโชค
 • 1

  สมโณ : อาศเลษา

  01:49 - 06:45
  จักขุมายา -2กนกนารี 1

 • 2

  สมโณ : อาศเลษา

  06:46 - 04:19 (10/1/2566)
  จักขุมายา 1กนกนารี 0