ฤกษ์ วันพุธ ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2566

แรม 5 ค่ำ เดือน 2
วันธงชัย
 • 1

  มหัทธโน : บุรพผลคุณี

  06:42 - 06:45
  จักขุมายา -1กนกนารี -2

 • 2

  มหัทธโน : บุรพผลคุณี

  06:46 - 06:45 (12/1/2566)
  จักขุมายา 2กนกนารี 0