ฤกษ์ วันพฤหัสบดี ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2566

แรม 6 ค่ำ เดือน 2
วันโลกาวินาศวันลอยดิถี ดิถีพิฆาต
 • 1

  มหัทธโน : บุรพผลคุณี

  06:46 - 08:49
  จักขุมายา -2กนกนารี 1

 • 2

  โจโร : อุตรผลคุณี

  08:49 - 06:46 (13/1/2566)
  จักขุมายา -1กนกนารี 0