ฤกษ์ วันศุกร์ ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2566

แรม 7 ค่ำ เดือน 2
ดิถี ทักทินไฟ
 • 1

  โจโร : อุตรผลคุณี

  06:47 - 10:31
  จักขุมายา 2กนกนารี -2

 • 2

  ภูมิปาโล : หัสต

  10:31 - 06:46 (14/1/2566)
  จักขุมายา 3กนกนารี 0