ฤกษ์ วันเสาร์ ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2566

แรม 8 ค่ำ เดือน 2
วันพระวันฟูดิถี ทินสูนย์ดิถีเรียงหมอน
 • 1

  ภูมิปาโล : หัสต

  06:47 - 11:47
  จักขุมายา -1กนกนารี -2

 • 2

  เทศาตรี : จิตรา

  11:47 - 06:46 (15/1/2566)
  จักขุมายา 0กนกนารี -2