ฤกษ์ วันอังคาร ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2566

แรม 11 ค่ำ เดือน 2
วันอธิบดีวันอุบาทว์
 • 1

  เพชฌฆาต : วิศาขา

  06:47 - 12:53
  จักขุมายา 4กนกนารี -1

 • 2

  ราชา : อนุราธา

  12:53 - 06:46 (18/1/2566)
  จักขุมายา -2กนกนารี -2