ฤกษ์ วันพุธ ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2566

แรม 12 ค่ำ เดือน 2
วันธงชัยดิถีมหาสูญ2
 • 1

  ราชา : อนุราธา

  06:47 - 12:20
  จักขุมายา 1กนกนารี 0

 • 2

  สมโณ : เชษฐา

  12:20 - 06:46 (19/1/2566)
  จักขุมายา 2กนกนารี -2ฤกษ์มหาศูนย์