ฤกษ์ วันศุกร์ ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2566

แรม 14 ค่ำ เดือน 2
ดิถีเรียงหมอน
 • 1

  ทลิทโท : มูลา

  06:48 - 10:13
  จักขุมายา 2กนกนารี 0

 • 2

  มหัทธโน : บุรพาษาฒ

  10:13 - 06:47 (21/1/2566)
  จักขุมายา 3กนกนารี -2