ฤกษ์ วันเสาร์ ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2566

แรม 15 ค่ำ เดือน 2
วันพระจันทร์ดับ (อามาวสี)วันฟูดิถี มหาสิทธิโชค
 • 1

  มหัทธโน : บุรพาษาฒ

  06:48 - 08:49
  จักขุมายา -1กนกนารี 1

 • 2

  โจโร : อุตราษาฒ

  08:49 - 06:47 (22/1/2566)
  จักขุมายา 0กนกนารี 1