ฤกษ์ วันจันทร์ ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2566

ขึ้น 2 ค่ำ เดือน 3
ดิถี ทินสูนย์
 • 1

  เทศาตรี : ธนิษฐา

  05:41 - 06:47
  จักขุมายา -2กนกนารี -1

 • 2

  เทศาตรี : ธนิษฐา

  06:48 - 04:00 (24/1/2566)
  จักขุมายา 1กนกนารี 0