ฤกษ์ วันอังคาร ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2566

ขึ้น 3 ค่ำ เดือน 3
วันอธิบดีวันอุบาทว์กทิงวันวันจม
 • 1

  เทวี : ศตภิษัช

  04:00 - 06:47
  จักขุมายา 2กนกนารี 0

 • 2

  เทวี : ศตภิษัช

  06:48 - 02:34 (25/1/2566)
  จักขุมายา -2กนกนารี -1