ฤกษ์ วันศุกร์ ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2566

ขึ้น 6 ค่ำ เดือน 3
วันลอย
 • 1

  สมโณ : เรวดี

  00:11 - 06:46
  จักขุมายา 0กนกนารี 0

 • 2

  สมโณ : เรวดี

  06:47 - 23:26
  จักขุมายา 3กนกนารี 0

 • 3

  ทลิทโท : อัสวินี

  23:26 - 06:46 (28/1/2566)
  จักขุมายา -2กนกนารี 1