ฤกษ์ วันเสาร์ ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2566

ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 3
ดิถี ทักทินดิถีเรียงหมอน
 • 1

  ทลิทโท : อัสวินี

  06:47 - 23:05
  จักขุมายา 1กนกนารี -2

 • 2

  มหัทธโน : ภรณี

  23:05 - 06:46 (29/1/2566)
  จักขุมายา 2กนกนารี -2