ฤกษ์ วันอาทิตย์ ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2566

ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 3
วันพระวันฟูดิถี อำมฤคโชค
 • 1

  มหัทธโน : ภรณี

  06:47 - 23:07
  จักขุมายา -2กนกนารี -2

 • 2

  โจโร : กฤติกา

  23:07 - 06:46 (30/1/2566)
  จักขุมายา -1กนกนารี 1