ฤกษ์ วันจันทร์ ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2566

ขึ้น 9 ค่ำ เดือน 3
 • 1

  โจโร : กฤติกา

  06:47 - 23:40
  จักขุมายา 2กนกนารี -2

 • 2

  ภูมิปาโล : โรหิณี

  23:40 - 06:46 (31/1/2566)
  จักขุมายา 3กนกนารี 1