ฤกษ์ วันอังคาร ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566

ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 3
วันอธิบดีวันอุบาทว์วันจมดิถี ทักทินดิถีเรียงหมอน
  • 1

    ภูมิปาโล : โรหิณี

    06:47 - 00:48 (1/2/2566)
    จักขุมายา -1กนกนารี -2