ฤกษ์ วันพุธ ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

ขึ้น 11 ค่ำ เดือน 3
วันธงชัย
 • 1

  เทศาตรี : มฤคศิร

  00:48 - 06:46
  จักขุมายา 0กนกนารี -2

 • 2

  เทศาตรี : มฤคศิร

  06:47 - 02:20 (2/2/2566)
  จักขุมายา 3กนกนารี 0