ฤกษ์ วันพฤหัสบดี ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

ขึ้น 12 ค่ำ เดือน 3
วันโลกาวินาศ
 • 1

  เทวี : อารทรา

  02:20 - 06:46
  จักขุมายา 4กนกนารี -2

 • 2

  เทวี : อารทรา

  06:47 - 04:19 (3/2/2566)
  จักขุมายา 0กนกนารี -2