ฤกษ์ วันศุกร์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 3
วันลอยดิถีเรียงหมอน
 • 1

  เพชฌฆาต : ปุนัพสุ

  04:19 - 06:46
  จักขุมายา 1กนกนารี 0

 • 2

  เพชฌฆาต : ปุนัพสุ

  06:47 - 06:30 (4/2/2566)
  จักขุมายา 4กนกนารี 1