ฤกษ์ วันจันทร์ ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

แรม 1 ค่ำ เดือน 3
ดิถีมหาสูญ1
 • 1

  สมโณ : อาศเลษา

  06:46 - 11:33
  จักขุมายา 1กนกนารี 0

 • 2

  ทลิทโท : มฆา

  11:33 - 06:45 (7/2/2566)
  จักขุมายา 2กนกนารี 0