ฤกษ์ วันพุธ ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

แรม 3 ค่ำ เดือน 3
วันธงชัยดิถี ดิถีพิฆาต
 • 1

  มหัทธโน : บุรพผลคุณี

  06:45 - 16:05
  จักขุมายา 2กนกนารี 0

 • 2

  โจโร : อุตรผลคุณี

  16:05 - 06:44 (9/2/2566)
  จักขุมายา 3กนกนารี -2