ฤกษ์ วันศุกร์ ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

แรม 5 ค่ำ เดือน 3
วันลอย
 • 1

  ภูมิปาโล : หัสต

  06:45 - 19:20
  จักขุมายา 3กนกนารี 0

 • 2

  เทศาตรี : จิตรา

  19:20 - 06:43 (11/2/2566)
  จักขุมายา 4กนกนารี 0