ฤกษ์ วันอาทิตย์ ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

แรม 7 ค่ำ เดือน 3
วันฟู
 • 1

  เทวี : สวาดิ

  06:44 - 20:46
  จักขุมายา 4กนกนารี -1

 • 2

  เพชฌฆาต : วิศาขา

  20:46 - 06:43 (13/2/2566)
  จักขุมายา -2กนกนารี 1