ฤกษ์ วันจันทร์ ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

แรม 8 ค่ำ เดือน 3
วันพระอาทิตย์ย้ายราศีดิถีเรียงหมอน
 • 1

  เพชฌฆาต : วิศาขา

  06:44 - 20:44
  จักขุมายา 1กนกนารี -2

 • 2

  ราชา : อนุราธา

  20:44 - 06:42 (14/2/2566)
  จักขุมายา 2กนกนารี -2