ฤกษ์ วันอังคาร ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

แรม 9 ค่ำ เดือน 3
วันอธิบดีวันอุบาทว์วันจมดิถี อำมฤคโชค
 • 1

  ราชา : อนุราธา

  06:43 - 20:15
  จักขุมายา -2กนกนารี -2

 • 2

  สมโณ : เชษฐา

  20:15 - 06:42 (15/2/2566)
  จักขุมายา -1กนกนารี -2