ฤกษ์ วันพุธ ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

แรม 10 ค่ำ เดือน 3
วันธงชัยดิถี สิทธิโชคดิถีเรียงหมอน
 • 1

  สมโณ : เชษฐา

  06:43 - 19:25
  จักขุมายา 2กนกนารี -2

 • 2

  ทลิทโท : มูลา

  19:25 - 06:42 (16/2/2566)
  จักขุมายา 3กนกนารี -1