ฤกษ์ วันพฤหัสบดี ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

แรม 11 ค่ำ เดือน 3
วันโลกาวินาศ
 • 1

  ทลิทโท : มูลา

  06:43 - 18:16
  จักขุมายา -1กนกนารี 0

 • 2

  มหัทธโน : บุรพาษาฒ

  18:16 - 06:41 (17/2/2566)
  จักขุมายา 0กนกนารี -2