ฤกษ์ วันศุกร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

แรม 12 ค่ำ เดือน 3
ดิถีมหาสูญ1วันลอย
 • 1

  มหัทธโน : บุรพาษาฒ

  06:42 - 16:54
  จักขุมายา 3กนกนารี -2

 • 2

  โจโร : อุตราษาฒ

  16:54 - 06:41 (18/2/2566)
  จักขุมายา 4กนกนารี 1