ฤกษ์ วันเสาร์ ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

แรม 13 ค่ำ เดือน 3
 • 1

  โจโร : อุตราษาฒ

  06:42 - 15:24
  จักขุมายา 0กนกนารี 1

 • 2

  ภูมิปาโล : ศรวณะ

  15:24 - 06:40 (19/2/2566)
  จักขุมายา 1กนกนารี -1