ฤกษ์ วันอาทิตย์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

แรม 14 ค่ำ เดือน 3
วันพระจันทร์ดับ (อามาวสี)วันฟูดิถี มหาสิทธิโชคดิถีเรียงหมอน
 • 1

  ภูมิปาโล : ศรวณะ

  06:41 - 13:48
  จักขุมายา 4กนกนารี 0

 • 2

  เทศาตรี : ธนิษฐา

  13:48 - 06:40 (20/2/2566)
  จักขุมายา -2กนกนารี -1