ฤกษ์ วันจันทร์ ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 4
วันฟู
 • 1

  เทศาตรี : ธนิษฐา

  06:41 - 12:12
  จักขุมายา 1กนกนารี 0

 • 2

  เทวี : ศตภิษัช

  12:12 - 06:39 (21/2/2566)
  จักขุมายา 2กนกนารี 0