ฤกษ์ วันพฤหัสบดี ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

ขึ้น 4 ค่ำ เดือน 4
วันโลกาวินาศดิถี อำมฤคโชค
 • 1

  ราชา : อุตรภัทรบท

  06:39 - 08:12
  จักขุมายา -1กนกนารี 0

 • 2

  สมโณ : เรวดี

  08:12 - 06:38 (24/2/2566)
  จักขุมายา 0กนกนารี 0