ฤกษ์ วันศุกร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

ขึ้น 5 ค่ำ เดือน 4
 • 1

  สมโณ : เรวดี

  06:39 - 07:21
  จักขุมายา 3กนกนารี 0

 • 2

  ทลิทโท : อัสวินี

  07:21 - 06:37 (25/2/2566)
  จักขุมายา -2กนกนารี 1